Iets toegevoegd aan de website, maar is dit niet direct zichtbaar?

De oorzaak van dit probleem is logisch te verklaren Wanneer we een website bezoeken, worden er veel verschillende onderdelen geladen, zoals afbeeldingen, video's, CSS-bestanden en JavaScript-bestanden. Deze bestanden worden opgeslagen in het cache-geheugen van onze webbrowser, zodat de website sneller kan worden geladen wanneer we deze opnieuw bezoeken. Het is...

Login