Belangengroepering Hoefveld

Samen gaan we voor een mooie wijk
Portfolio thumbnail bgh

Het project

De klant

De Belangengroepering Hoefveld is een buurtvereniging die de algemene belangen van bewoners met betrekking tot hun directe woonomgeving vertegenwoordigd richting de gemeente Landgraaf. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten in de wijk samen met de bewoners.

De opdracht

De buurtvereniging Belangengroepering Hoefveld was op zoek naar een nieuwe website. De bestaande website was gedateerd en diende als een archiefpagina van blogberichten. De nieuwe website moest een frisse en moderne uitstraling krijgen waarbij activiteiten duidelijk in beeld moesten zijn.
BGH homepage

Het resultaat

Voor het kleurgebruik is gekozen voor geel en groen. Geel vanwege de herkenbaarheid met de oude website, groen vanwege de groene wijk. Om de activiteiten goed onder de aandacht te brengen is gekozen voor een timer op de hoofdpagina. Daarnaast is een kalender opgenomen waarbij de activiteiten overzichtelijk in beeld worden gebracht. Voor deze site zijn nieuwe foto’s van de wijk gemaakt. Hierbij is het groen mooi in beeld gebracht, wat laat zien dat de wijk in een natuurlijke omgeving ligt.

Activiteitenoverzicht

Een wens van de vereniging was dat buurtbewoners meer betrokken raken met de wijk. De vereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten. Bewoners kunnen via de website volgen wanneer alle activiteiten zijn gepland.
BGH detail

Login